Yaşayan Hurafeler,Hurafeler,Bid'atlar,Yaşayan Hurafeler ve Bid'atlar,Günümüzde Varolan Hurafeler,Günümüzde Varolan Bid'atlar