Zeydan Fıkıh Usulü Kitabı İndir

Zeydan Fıkıh Usulü Kitabı İndir

Zeydan Fıkıh Usulü Kitabı İndir – Prof. Dr. Abdülkerim Zeydan Fıkıh Usulü Kitabı Tercümesi İndir. Usulü Fıkıh Kitabı İndir. Fıkıh Usulü Kitabı Yazarı Prof. Dr. Abdülkerim Zeydan Kitabı İndir.Zeydan Fıkıh Usulü Kitabı İndir – Prof. Dr. Abdülkerim Zeydan Fıkıh Usulü Kitabı Tercümesi İndir. Usulü Fıkıh Kitabı İndir. Fıkıh Usulü Kitabı Yazarı Prof. Dr. Abdülkerim Zeydan Kitabı İndir.

Günlük hayatlarında asgarî otuz üç Kur’an cümlesiyle kalplerini yıkamak, inançlarını kuvvetlendirmek, hayat bilgilerini tazelemek durumundaki müminlerin cemiyet ya da fert hâlindeki hayatlarını Allah düzenleyerek hayatın her türlü hukuk, idare, adalet, iktisat, maliye, ticaret, aile, miras, ceza ve emsali müesseselerine bir şekil vermiş, kendisine inananların kendisinin istediği gibi yaşamalarını emretmiştir.

Müminlerin hayat nizamlarına dair olan Allah’ın bu emirleri, yasaklan ve tav­siyeleri Kur’an da veya Allah’ın Salât ve Selâmı Üzerine olsun, Peygamber Efendimizin Sünnetindedir. Gerek Kur’an ve gerekse Sünnet aslen Arapça olduğundan, ilmî malzeme olarak ikisine dayanan Fıkhın yani İslâm Hukuk ilmi’nin ve Fıkha giriş mahiyetinde olan Fıkıh Usulü ilmi’nin kaynak dili Arapçadır.

Kelime olarak lügatteki manasıyla ince anlayış, köklü kavrayış ve derin idrak demek olan Fıkıh, İslam’ın hukukî mevzuatıyla alâkadar olan ilmin adıdır. Bu ilimde tafsili delillerinden amelî, şer’i ve hukukî hükümleri çıkarabilirce ehliyetine sahip ilim adamlarına müçtehit, böyle olmayan Müslümanlara da müçtehide tabi olan ma­nasına mukallid denmiştir. Hukukî meselelerin İslami hükmünü anlayıp, hâdiseleri İslami esaslara göre değerlendirebilme kabiliyetindeki müçtehit adım verdiğimiz bu ilim ehlinin faaliyet esasları, hükümlere varma tarzları hakkında bize bilgi veren ilme Fıkıh Usulü denmiştir.

Fıkıh Usulü ilmi müçtehidin işi hakkında bizleri tenvir edip aydınlatmaktadır. Faraza gelişmiş, büyük, yerleşmiş bir uçak imalat fabrikasını düşünelim. Bu fabri­kaya dair bilgi almak isterseniz, size fabrikanın muhtelif kısımlarının çalışma esas­larıyla alâkalı tanıtıcı bir el kitapçığı vererek imalat hakkında, çalışmaların nasıl cereyan ettiği hususunda, kullanılan maddeler, maddelerin İşlenişi, değerlendirilmesi v.s. gibi faaliyetlere dair bilgi verebilirler.

Böyle bir fabrikayı ziyaretçisi iyice tanır, işleme ve çalışma tarzına vâkıf olur ise, elindeki tanıtıcı kitap vasıtasıyla kendisini bir uçak İmalâtçısı sayamaz. Fakat kendini imalat hakkında bilgi sahibi bir şahıs ola­rak kabul edebilir. İşte Fıkıh Usulü’ne dair elimizdeki bütün kitaplar böyle bir imalat fabrikasının adeta tanıtıcı kitapları gibidir. Fıkıh Usulü kitaplarını okuyup anlayanlar, içtihâd hakkında bilgi sahibi olurlar. Fakat bu, onların içtihâd ehliyetine sahip olmaları demek değildir.

Elinizdeki bu tercüme kitap da öyledir. Ve hatırdan da hiç çıkarılmamalıdır ki, telif olsun tercüme olsun Arapça olmayan Fıkıh Usulü kitapları, aslî Fıkıh Usulü kitaplarına talebeler için bir hazırlık mahiyetindedirler.

 
Dosya Adı:
Fıkıh Usulü Kitabı
Abdulkerim Zeydan Fıkıh Usulü Kitabı İndir

—————————–

Uploader – USTAD053
Webroot Durumu : Temiz

—————————–

Rar Şifresi :

www.zamanbitiyor.com

—————————–

Dosya Boyutu:  1 MB

—————————–
İndir

Merak ettiginiz konularda sayfanın en altındaki yorum bölümüne yorumunuzu bırakarak bilgi alabilirsiniz. Sorularınıza en kısa sürede cevap verilecektir.

Bu Yazı Toplam - 611 - Defa Okundu

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir