Diyanet MBSTS Ders Notları – 2

Diyanet MBSTS Ders Notları – 2

Diyanet Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı MBSTS İçin Özet Ders Notları. MBSTS Hazırlık Notları. Diyanet İlmihali I ve II. Ciltten Toplanmıştır.Diyanet Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı MBSTS İçin Özet Ders Notları. MBSTS Hazırlık Notları. Diyanet İlmihali I ve II. Ciltten Toplanmıştır.

66-Namazda rükunları düzgün biçimde yerine getirmeyi ifade eden kavram hangisidir? – Tadili Erkan

67-Aşağıdakilerden hangisi namazın vacipleri arasında yer almaz?
a) Sehiv secdesi(gereken yerde) b) Tilavet secdesi yapmak(Gereken yerde) c) Fatihayı zammı sureden önce okumak d)Sübhaneke okumak e)4 rekatlı namazda ikinci rekatta oturmak

68-Aşağıdakilerden hangisi namazın sünnetleri arasında yer almaz?
a) Rükuda üç kere Sübhane Rabbiyel-azim demek b) Fatihadan sonra amin demek c) Sübhaneke okumak d)Rükua varırken tekbir almak e) Secdede alın ile birlikte burnu da yere koymak

69-İftitah tekbirinden sonra elleri bağlamak manasına gelen kavram nedir? – İtimad

70-Uzun sure-Orta uzun sure-kısa sure kavramları karşılığı nedir? – Tıvalı Mufassal- Evsatı-Mufassal Kısarı Mufassal

71-Aşağıdakilerden hangisi namazı bozmaz?
a) Ameli Kesirde bulunmak b) Konuşmak c) Gülmek d) inlemek e) Sıkışık abdest ile namaz kılmak

72-Ezan okunurken müezzinin sesini yükseltmesine ne ad verilir? – Teressül (İrtisal)

73-Kadınların cemaatle namazdaki düzeni ve erkeklerle aynı safta ve ya hizada olmasına ne ad verilir? – Muhazatü’n-Nisa

74-İmama uyan kişiye ne ad verilir? – Muktedi

75- Farz namaz kılan-Nafile namaz kılan kişi manasına gelen sözcükler nelerdir?  – Müfteriz-Müteneffi

76-İmamla birlikte namaza başladığı halde bir nedenle namaza ara veren bu nedenle namazın bir kısmını imam ile kılamayan kişiye ne ad verilir? – Lahik

77-Aşağıdakilerden hangisi Cuma Namazının Vücup şartları arasında yer almaz?
a) Erkek olmak b) Hürriyet c)İkamet d) Mazeretsiz olmak e) Cemaat

78- Aşağıdakilerden hangisi Cuma Namazının Sıhhat şartları arasında yer almaz?
a) Vakit b) Cemaat c)Şehir d) Erkek olmak e)İzin

79-Cuma namazının kılınabilmesi için mezhepler imam dışında kaç kişiyi şart koşmuşlardır? – Hanefi(3) -Şafii(40) -Hanbeli(40) -Maliki(12)

80-Peygamber efendimizin bazen kıldığı bazen terk ettiği sünnete ne ad verilir? – Gayrı Müekked

81-Aşağıda zikredilen namazlardan hangisi Revatip sünnet içinde yer almaz?
a) Sabahın Sünneti b) Öğlenin ilk sünneti c) Öğlenin son sünneti d) Kuşluk namazı e) Yatsı Sünneti

82-Ay tutulmasından dolayı kılınan namazın ismi nedir? – Hüsuf

83-Şaban ayının 15. gecesi hangi isimle bilinir? – Berat gecesi

84-Yolculukta Namazın kısaltılmasına dair Ayeti Kerime hangisidir? – Nisa-101

85-Öğle namazı ile ikindi namazının öğle vaktinde kılınmasına ne ad verilir? – Cemi takdim

86-Vaktinde kılınmayan namaza ne ad verilir? – Faite (Fevait)

87-Tilavet secdesini gerektiren bölüm Kuran-ı Kerim’de kaç yerde mevcuttur? – 14 yerde

88-Aşağıdaki kavramlardan hangisi cenaze ile alakalı değildir?
a) Teşyi b) Telkin c) Tekfin d) Muhtazar e) Tedvin

89-Kadın ya da erkek ölünün tek bir kat beze sarılmasına ne ad verilir? – Kefeni Zaruret

90- Kadın ve erkeğin kefeni kaç parçadan oluşur? -Kadın 5 -Erkek 3

91-Oruç ne zaman farz kılınmıştır? – Hicretten 1,5 yıl sonra

92-Oruçlu bir kimsenin gün boyunca yeme-içme ve cinsel ilişkiden uzak durmasına ne ad verilir? – İmsak

93-Oruç tutmaya sağlık yönünden elverişli olmayan ya da aşırı yaşlılıktan dolayı oruç tutamayacak kimselerin vermesi gereken karşılığa ne ad verilir? – Fidye

94-Belli durumlarda oruç tutmamaya ruhsat veren Ayeti Kerime hangisidir? – Bakara-184

95-Aşağıdakilerden hangisi oruç tutmamayı mübah kılan mazeretler arasında yer almaz?

a)Sefer b)Hastalık c) Gebelik d) İleri derece açlık ve susuzluk e) Fakirlik

96-Kişinin Ramazanın son on gününde ibadet maksadlı inzivaya çekilmesine ne denir? – itikaf

97-Fidye vermesi gereken kişi bu karşılığı aşağıdakilerden hangisine verebilir?
a) Annesine b) Kardeşine c) Babasına d) Oğluna e) Kızına

98- Zekat ne zaman farz kılınmıştır? – Hicretin 2. yılı

99-Zekatın kimlere verileceğini beyan eden Ayeti Kerime hangisidir? – Tevbe-60

100-Aşağıdakilerden hangisi Zekat verilebilmesi için Malda aranan şartlar arasında yer almaz?
a) Tam Mülkiyet b) Artıcı olma c) Nisab d)Yıllanma e) Nakit para olma

101-Müslüman kişinin işlemiş olduğu topraktan elde ettiği kazanca tekabül verdiği zekâta ne denir? – Öşür

102-Maden, define ve hazine gibi kendiliğinden yeraltında bulunan kıymetli eşyalara ne ad verilir? – Rikaz

103-450 koyuna sahip olan bir kişi zekat olarak kaç koyun verir? – 4

104-Aşağıdakilerden hangisi kendilerine zekat verilebilecek kişiler arasında yer almaz?
a) Fakirler b) Borçlular c) Yolda kalmışlar d)Anne-babalar e) Miskinler

105-Hac ne zaman farz kılınmıştır? – Hicretin 9.yıl

106-Aşağıdakilerden hangisi Haccın Eda şartları arasında yer almaz?

a)Sağlık b) Yol güvenliği c) Arizi engelin olmaması d) iddeti tamamlama e) İhram

107- Merve ile Safa arasında Safadan başlayıp Mervede bitmek üzere 7 kez gidip gelmeye ne ad verilir? – Say

108-Arafat vakfesi ile Müzdelife vakfesinin hükmleri nelerdir? – Farz -Vacip

109-Aşağıdakilerden hangisi Haccın sünnetlerinden değildir?
a) Kudüm Tavafı b) Hac Hutbeleri c) Bayram günlerinde Minada kalma d)Ziyaret tavafı e)Bayram gecesini Müzdelifede geçirmek.

110-Umresiz yapılan hacca ne ad verilir? – İfrad haccı

111-Hac ve Umre ibadeti ile ilgili olarak kesilen kurbana ne ad verilir? – Hedy

112-Küçük baş kurban ve Büyükbaş kurbana verilen isimler nelerdir? – Dem -Bedene

113-Hac veya umre yapmak üzere ihrama girdikten sonra, herhangi bir nedenle tavaf ve vakfe yapma imkânının kalmamasına ne ad verilir? – İhsar

114-Haccetmek üzere ihrama giren kişinin Arafat vakfesine yetişememesine ne denir? – Fevat

115-Çocuğun doğumunun ilk günlerinde Allah’a bir şükran nişanesi olarak kesilen kurbana ne denir? – Akika

116-Yemin kefaretinde kişinin sıralamada ilk yapması gereken şey nedir? – 10 fakiri yedirme

117-Bir erkeğin hanımının sırtını annesinin sırtına benzeterek boşamasına ne denir?  – Zıhar

118-Bir mazeret nedeni ile hacda traş olan kişi öncelikli olarak ne yapmalıdır? – Üç gün oruç tutmalı

119-Yanlışlıkla doğru olduğu sanılarak yapılan yemine ne denir? – Yemini Lağv

120-Cenine karşı işlenen cinayet karşılığında verilmesi gereken bedele ne denir? – Gurre

121-Aşağıdakilerden hangisi Geçici evlenme engelleri arasında yer almaz?
a) Başkasının eşi olma b) Din Farkı c) Üç kere boşama d)Kan hısımlığı e) İki akraba ile evlenme.

122-Nikah esnasında belirlenen mehre ne denir? – Mehri müsemma

123-Tarafların anlaşarak boşanmasına ne ad verilir? – Muhalea

124-Kişinin karısının zina ettiğini ve dünyaya gelen çocuğun zina mahsulü olduğu iddia etmesine ne denir? – Lian

125- Kocanın hanımına 4 ay ve üzeri süreyle yaklaşmayacağına dair yemin etmesine ne isim verilir? – İla

126.Kocası vefat etmiş kadının beklemesi gereken süre ne kadardır? – 4 ay 10 gün

⇒ Diyanet MBSTS Ders Notları – 1 İçin Tıklayın

Diğer Testler ve MBSTS Deneme Sınavları İçin Tıklayın

Merak ettiginiz konularda sayfanın en altındaki yorum bölümüne yorumunuzu bırakarak bilgi alabilirsiniz. Sorularınıza en kısa sürede cevap verilecektir.

Bu Yazı Toplam - 784 - Defa Okundu

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir