Diyanet MBSTS Ders Notları – 1

Diyanet MBSTS Ders Notları – 1

Diyanet Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı MBSTS İçin Özet Ders Notları. MBSTS Hazırlık Notları. Diyanet İlmihali I ve II. Ciltten Toplanmıştır.Diyanet Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı MBSTS İçin Özet Ders Notları. MBSTS Hazırlık Notları. Diyanet İlmihali I ve II. Ciltten Toplanmıştır.

1-Yartıcı’nın bir bedene girip müşahhas hale geldiğini ileri süren görüş hangisidir? – Enkarnasyon

2-Aşağıdaki mezheplerden hangisi Ehl-i Sünnet içinde yer alan ameli mezheplerden değildir? –  Eşari

3-İnsanların kendi fiilinin yaratıcısı olduğunu iddia eden mezhep hangisidir? – Mutezile

4-Mezhepler hangi dönemde teşekkül etmiştir? – Abbasiler

5-el-Muvatta adlı eser hangi mezhep alimine aittir? – İmam Malik

6-Şia içerisinde Ehli Sünnete en yakın olan mezhep hangisidir? – Zeydiyye

7-Değişik mezheplerin görüşlerinden yararlanmaya ne ad verilir? – Telfik

8-Divan-ı Hikmet adlı eser kime aittir? – H.Ahmet Yesevi

9-Sıffın savaşı sonrası tahkim olayını reddeden gurup hangisidir? – Hariciler

10-el-Fıkhu Ekber adlı eser kime aittir? – İmam Ebu Hanife

11- İnanılacak şeylere kısaca ve toptan inanmaya ne ad verilir? – İcmali İman

12-Kişinin inancını araştırarak elde etmesine ne ad verilir? –  Tahkiki İman

13-Müslüman bir kişinin diğer bir Müslüman’ı kâfirlikle suçlaması hangi kavramla ifade edilir? – Tekfir

14-Alemin sonradan yaratılmış olduğunu bu nedenle yaratıcıya muhtaç olduğunu bildiren delil hangisidir? – Hudus Delili

15-Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın isimlerinden biri değildir? – Basar

16-Aşağıdaki sıfatlardan hangisi Allah’ın zati sıfatlarından değildir? – Semi

17-Tabiat olaylarını idare noktasında görevlendiren melek hangisidir? – Mikail

18-Peygamberlerin hangilerine Suhuf verilmiştir? – 10 Suhuf ÂDEM aleyhisselâm’a, 50 Suhuf ŞİT aleyhisselâm’a, 30 Suhuf İDRİS aleyhisselâm’a, 10 Suhuf İBRAHİM aleyhisselâm’a

19-Zebur’un manası nedir? – Yazılı şey ve kitap

20-Ahdi Atik diye de bilinen kitap hangisidir? – Tevrat

21- Bir hadis-i şerîfin söylenmesine veya hadise konu olan davranışın yapılmasına yol açan nedenlere ne ad verilir? – Esbab-ı Vürud

22-Peygamberin zeki olmasını ifade eden sıfat hangidir? – Fetanet

23-Peygamber olacak şahsın peygamber olmadan önce gösterdiği olağan üstü durumlara ne denir? – İrhas

24- Peygamberlerin gösterdiği olağan üstü durumlara ne denir? – Mucize

25-Hesap defteri sağ taraftan verilenlere ne isim verilmektedir? – Ashab-ı Yemin

26-Oruçluların gireceği cennetin adı nedir? – Reyyan

27-Allah’ın her şeyi hakkıyla işitme sıfatı nasıl ifade edilir? – Semi

28-Kulun durumunu rüzgârın önündeki yaprağa benzeten mezhep hangidir? – Cebriye

29- Allah’ın ahirette görülemeyeceğini iddia eden mezhep hangisidir? – Mutezile

30-Evrenin öncesiz olduğunu iddia eden, ahreti inkar eden mezhep hangisidir? – Dehriyye

31- “Edile-i Erbea” arasında yer almayan delil hangisidir? – İstihsan

32- Müslüman müctehidlerin bir mesele hakkında fikir birliği etmesine ne denir? – İcma

33-Hangi deliller tali kaynak sayılmaz? – Kur’an ve Sünnet

34-Harama giden yolların kapatılması manasına gelen metot hangisidir? – Seddi Zerai

35-Sevilmeyip, kerih, nahoş görülen şeye ne ad verilir? – Mekruh

36-Açlıktan ölmek üzere olan bir kişinin ölmeyecek kadar domuz eti yemesine verilen müsadeye ne ad verilir?  – Ruhsat

37-İctihad ehliyetine sahip kişiye ne ad verilir? – Müctehid

38-Aslından haram olmayıp geçici bir duruma binaen haram olan davranışa ne ad verilir? – Ligayrihi haram

39-Helale yakın olan mekruh manasına gelen terim hangisidir? – Tenzihen Mekruh

40- Bir davranışın yapılmasını veya yapılmamasını ifade eden bütün teklifî hükümlere ne ad verilir? – Azimet

41-İnek, koyun gibi 4 ayaklı hayvanların pisliklerine ne ad verilir? – Necaseti Hafife

42-Cünüb olma, Nifas ve Hayız gibi kirliliklere ne ad verilir? – Büyük hades

43- Büyük abdest bozduktan sonra yapılan dışkı ve idrar temizliğine ne ad verilir? – İstinca

44-Abdestin farz olduğunu gösteren ayet hangisidir? – Maide-6

45-Abdestin ara verilmeden alınmasına ne denir? – Muvalat

46-İki secde arasında oturmaya ne denir? – Celse

47-Bir kişinin özürlü sayılabilmesi için geçmesi gereken süre ne kadardır?  – 1 Vakit

48-Mest üzerine meshin süresi seferi için kaç saattir? – 72 saat

49-Cünüp bir kimsenin gusletmesine ne ad verilir?  – Hadesten Taharet

50-Gusül abdesti sırasında burna su çekmeye verilen isim nedir? – İstinşak

51-Hanefilere göre kadının adet olmasının en alt ve en üst sınırı nedir? – 3- 10 gün

52-Hayızlı bir kadın dua niyetiyle Fatihayı okuyabilir mi? – Evet

53-Yapısal bir bozukluk ya da hastalık nedeni ile kadında görülen özür kanına ne denir? – İstihaze

54-Namaz ibadeti ne zaman farz kılınmıştır? – Miraçta

55-Cenaze namazını kılmak hükmen nedir? – Farzı kifaye

56-Güneş tutulduğu zaman kılınan namaza ne ad verilir? – Küsuf

57-Vakit namazları yanında düzenli olarak kılınan sünnet namazlara ne ad verilir? – Revatib

58-Aşağıdakilerden hangisi Regaip türü namazlar arasında yer almaz? – Öğle namazının ilk sünneti

59-Müvazebe sözcüğü ne manaya gelir? – Düzenli olarak yapılan

60-Aşağıdakilerden hangisi namazın Rükünleri arasında yer almaz? – Vakit

61-Kişinin namaz için gerekiyorsa gusül abdesti ya da namaz abdesti almasına ne ad verilir? – Hadesten taharet

62-Kıbleye namaz için yönelindiği zaman kaç dereceye kadar sapma namazı bozmaz? – 45 Derece

63-Namaz kılan kişinin okumada yapmış olduğu hataya ne ad verilir? – Zelletü’l- Kari

64-Rüku duruşunda bir müddet bekleme ve bir süre kıyamda bekleme manasına gelen kavramlar Nelerdir? – Tuma’nine-Kavme

65- 4 Rekatlık bir namazda 2 rekatta oturmayı yapan kişi ne yapmalıdır? – Sehiv secdesi

⇒ Diyanet MBSTS Ders Notları – 2 İçin Tıklayın

Merak ettiginiz konularda sayfanın en altındaki yorum bölümüne yorumunuzu bırakarak bilgi alabilirsiniz. Sorularınıza en kısa sürede cevap verilecektir.

Bu Yazı Toplam - 555 - Defa Okundu

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir