2018 Mbsts Soru ve Cevapları

2018 Mbsts Soru ve Cevapları

2018 Mbsts Soru ve Cevapları 7 Nisan 2018 Cumartesi Günü Diyanet İşleri Başkanlı Personeline Yönelik ÖSYM Tarafından Yapılan Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı Tahmini Cevapları2018 Mbsts Soru ve Cevapları 7 Nisan 2018 Cumartesi Günü Diyanet İşleri Başkanlı Personeline Yönelik ÖSYM Tarafından Yapılan Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı Tahmini Cevapları

1- İdğam sorusu – Meddi Lin ‘de yoktur.
2- Verilen ayette meydan okuma – Tehaddi Metodu
3- Asım Kıraati
4- Takva Mescidi – Kuba Mescidi
5- Zemahşeri’de olmayan – İsrailiyat
6- Cemaatle namaz – Hanbeli,Şafi,Hanefi
7- İddet Hamilelik bitince sona erer
8- Hakimlerle ilgili literatür – Edebül Kaza
9- Kefil olmayan şürket türü – İnan
10- Vadeli alınan malı daha ucuza peşin satmak – İne
11- Yanlış olan eşleştirme – Arafat/Şeytan Taşlama
12- Fasid olan alışveriş – vakti belli olmayan kira akdi
13- Sorumlu tutulmayan yemin – Yemini Lagv
14- Hz. Ömer’in müellefe-i kuluba zekat vermemesi – İstihsan
15- Zekatta aranmayan şart – Kıyemi olmak
16- Umre olan hac -Temettu ve Kıran
17- Kefaret gerektirmeyen – Şevval orucunun misafirden dolayı bozulması
18- Nafile oruçlardan yanlış olan – Safer/Her ayın 13.14.15 orucu
19- Kaybolan çocuğa miras verilmesi – İstishab
20- Nafaka Sorusu – Çocuğun nafakası babaya aittir ve nafaka iddete kadardır
21- Ramazan geldiğinde oruç tutun ayetinden çocukların ve hastaların hariç tutulması – Tahsis
22- Nazzam – Sarfe teorisi
23- Başka ilahların olmaması – Temanu delili
24- Maturidilerin Tekvin sıfatında farklı düşündüğü ekol – Eşariler
25- İnşaallah Müslümanım Diyen Kişi – Eşariler
26- Tevbe etmeden ölen ebedi cehennemlik, tevbe eden fasık diyen – Mutezile
27- Kadı Abdulcebbardan gelen Mutezile prensibi – Adalet
28- Kelimei Şehadetle Müslüman OIan Mary – Tahkiki veya İcmali
29- Eşarilerin Halkul Efal ile ilgili kabul ettikleri teori – Kesb
30- Tefsirde önceki ve sonraki ayetle ilişki – Siyak/Sibak
31- Hakkında Sebebi nuzul olmayan – Habeşisatana Hicret
32- Ayette geçen Batşei Kübra – Bedir savaşı
33- İki ayet arası ihtilaf  meselesi – Müşkilül Kuran
34- Kuru’ Lafzının başka ayet veya hadisle açıklanması – Mücmel/Mübeyyen veya Garibul Kuran
35- Hannan b. Munkıza yapılan muamelenin fıkhi karşılığı – Hacir
36- Güneşe ve aya yeminde alakalı olamayan – edilecek yeminlere örnek verilmesi
37- Buharinin isnatsız verdiği hadis – Muallak
38- Günlük hayatında yalan söyleyenin rivayeti – Metruk
39- Tabiinin rivayeti – Maktu
40: Hadis tahammül ve eda yolları sıralama – Mükatebe/Kıraat/İlam
41- Hadislerin yazımı ile ilgili hadislerin arasındaki tearuzu giderme yolu – Cem ve Telif
42- Hadis rivayetinde ravinin hadisleri unutmamasında sağlam olan tarafı – Zabt
43- İslam düşmanı olan ve öyle kalan – Mutim b. Adiyy
44- Hz. Ömer zamanında yapılmayan uygulama – Kadıl Kudatlık
45- Gazneli hükümdar – Sultan Mahmud
46- Ömer b. Abdulaziz’in yaptıkları – Mevali ile Arapları eşit kabul etmesi veya Hadis tedvinini emretmesi
47- Heyseminin, Müsnedi kütübü sitteye katması – Zevaid kitapları
48- Hudeybiyede iptal edilmek istenen madde – Medineye gelen müslümanların iadesi
49- Özellikleri verilen dinler – Sihizm-Caynizm
50- Müceddidlik/Nebilik üzerine kurulan mezhep – Kadiyanilik
51- Yahudi Kutsal kitabı – Tanah
52- Mehdilik ve imamet üzerine kurulan mezhep – İsnaeşeriyye
53- Safevi mezhebi – İsmailil
54- İbni Mesudun Ekolü – Rey ve İctihad
55- İslamiyyetten Önce Gassaniler – Putperesti sonra Hristiyan oldu
56- Kadıköy Konsili İle Kapatılan Kilise – Süryani
57- Abdullah B. Ubeyye – Hayber veya Bi’ri maune
58- Mesbukun Durumu – ???
59- İ. Malik Medine Ehlinin Ameli – Ahkam ayetlerinin orada inmesi
60- Vaciple Farz Arasındaki Fark – Kişilere göre değişiklik gösterme

2018 MBSTS cevapları tamamen tahminidir. ÖSYM tarafından farklı değerlendirilebilir. Cevaplar hakkındaki görüşlerinizi en altta yorum kısmında paylaşabilirsiniz.

Merak ettiginiz konularda sayfanın en altındaki yorum bölümüne yorumunuzu bırakarak bilgi alabilirsiniz. Sorularınıza en kısa sürede cevap verilecektir.

Bu Yazı Toplam - 475 - Defa Okundu

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir