8 Yılını Doldurana Rotasyon

8 Yılını Doldurana Rotasyon

Cami hizmeti veren Din Görevlilerinin zorunlu yer değiştirmelerini düzenleyen Rotasyon uygulaması yeniden gündemde.Cami hizmeti veren Din Görevlilerinin zorunlu yer değiştirmelerini düzenleyen Rotasyon uygulaması yeniden gündemde. Aynı yerde 8 yılını dolduran Cami görevlileri bundan böyle ilgili yönetmelik çerçevesinde rotasyona tabi tutulacaklar.

Konu ile ilgili olarak haber sitelerinden derlediğimiz bilgileri sizlerle paylaşmak istedik. Bakalım bu konuda Cami hizmeti veren Din Görevlileri ne düşünüyor. Daha önce rotasyona tepkiler olduğu gibi olumlu karşılayanlar da azımsanmayacak kadar vardı.

İşte ilgili haber:
Danıştay 16. Dairesi, Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğindeki 15 maddenin yürütmesinin durdurulmasına dair başvuruyu karara bağladı. Diğer taraftan, cami görevlilerine rotasyon getiren maddeye iki üye şerh koydu. Ancak ilgili maddelerle ilgili yürütmenin durdurma talebi reddedildi. Reddedilen kararda iki üye aynı yerde 20 ve 15 yılını dolduran cami görevlilerinin rotasyonunda adil bir kriter olmadığına kanaat etmişlerdi.

Bir diğer çok önemli karar da, ilk defa atanan Diyanet İşleri Başkanlığı personeline getirilen 3 yıllık zorunlu hizmet süresidir. Burada sağlık ve eş durumu mazereti kabul edilmemektedir. Danıştay bu maddenin yürürlüğünü durdurmamaya karar vermiştir.

Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde rotasyonla ilgili olarak;
2017 yılından itibaren yapılmaya başlanır ve sürelerin hesaplamasında 1 Haziran tarihinin esas alınacağı” maddesi yönetmelikte yer almaktadır.
Danıştay 16. dairesi ise Diyanet İşleri başkanlığını haklı bulmuş ve Yürütmenin durdurma isteminin reddine ve rotasyonun uygulanmasının devamına karar verilmiştir.

İPTALİ İSTENEN MADDELER VE KARARLAR

CAMİ GÖREVLİLERİNİN MAHALLİ HİZMET GEREĞİ YER DEĞİŞTİRMELERİ

Madde 37 – (1) 36 ncı maddede belirtilen sebepler dışında, cami görevlilerinin yer değiştirmelerine esas olmak üzere illerde il müftüsünün başkanlığında, durumu görüşülecek görevlinin bağlı bulunduğu müftü dahil beş kişiden oluşan bir Değerlendirme ve Yer Değiştirme Komisyonu kurulur. Bu komisyon; görev yaptığı camide sekiz yılını tamamlayan cami görevlilerinin yer değiştirmelerini her yıl Haziran ayında toplanarak aşağıdaki kıstaslara göre gerçekleştirir:
a) Yer değiştirmeler aynı grup camiler arasında olmak üzere öncelikle aynı ilçe içinde, yer bulunamaması halinde il içinde, il içinde de yer bulunamaması halinde iller arası yapılır.
b) Personelin talebi halinde üst gruptaki camiden alt gruptaki camiye yer değiştirme yapılabilir.
c) İl içi yer değiştirmeler bu Yönetmelikteki atama usulüne ilişkin hükümlerde belirtilen esaslar dikkate alınarak valiliklerce; il dışı yer değiştirmeler ise Başkanlık tarafından yapılır. İl içi yer değiştirmelerinden önce internet ortamında Başkanlıktan izin alınır.

Sonuç olarak Yürütmenin durdurma isteminin reddine karar verilmiştir.    

İki üye, 8 yılını dolduran cami görevlilerine getirilen yer değişikliği uygulamasının objektif  kıstaslara dayanmadığı yönünden şerh koymuştur.

Merak ettiginiz konularda sayfanın en altındaki yorum bölümüne yorumunuzu bırakarak bilgi alabilirsiniz. Sorularınıza en kısa sürede cevap verilecektir.

Bu Yazı Toplam - 234 - Defa Okundu

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir