Aldatmak Hakkında Ayet ve Hadis

Aldatmak Hakkında Ayet ve Hadis

Bir Ayet – Bir Hadis > Aldatmak Hakkında Ayet ve Hadis > Ayet ve Hadislerde Aldatmak > Aldatmak İle İlgili Ayet > Aldatmak İle İlgili HadisBir Ayet – Bir Hadis > Aldatmak Hakkında Ayet ve Hadis > Ayet ve Hadislerde Aldatmak > Aldatmak İle İlgili Ayet > Aldatmak İle İlgili Hadis

BİR AYET –

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ @ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُواْ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ @ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

Diyanet Açıklamalı: Eksik ölçüp noksan yapan hilekârlara yazıklar olsun! Onlar insanlardan alırken ölçüp tarttıklarında tam, Onlara vermek için ölçüp tarttıklarında ise eksik ölçer ve tartarlar. (Mutaffifin / 1-2-3. Ayetler)

– BİR HADİS –

(101) Bize Kuteybetü’bnü Said rivayet etti. (Dedi ki): Bize Yakûb — İbni Abdirrahmân el-Kaarî’dir — rivayet etti. Bize Ebû’l-Ahvas Muhammed b. Hayyân [1] da rivayet etti. (Dedi ki): Bize İbni Ebî Hazım [2] rivayet etti. Bunların her ikisi de Süheyl b. Ebî Salih’den o da babasından o da Ebû Hüreyre’den naklen rivayet etmiştir ki,
Resulüllâh (Sallallahü Aleyhi ve Sellem): «Her kim bize karşı silâh taşırsa bizden değildir. Bizi aldatan da bizden değildir.»   buyurmuşlar.

(102) Bana Yâhyâ b. Eyyub ile Kuteybe ve İbni Hucr toptan İsmail b. Cafer’den rivayet ettiler. İbni Eyyûb dedi ki: Bize İsmail rivayet etti. Dedi ki: Bana El-Alâ’ [3]babasından, o da Ebû Hüreyre’den naklen haber verdi kİ,
Resulüllâh (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) bir ekin yığınına uğramış; ve elini onun içine daldırmış da parmaklarına ıslaklık dokunmuş. Bunun üzerine: «Ey ekin sahibi! bu ne?» buyurmuş. Ekin sahibi:

-Ona yağmur isabet etti ya Resulâllah! demiş. Kesülullah   (Sallallahü ‘eyhi ve Sellem) :
«O (ıslak) kısmı insanlar görsün diye ekinin üstüne koysa idin ya! Aldatan benden değildir..»   buyurmuşlar.

-AÇIKLAMA

Resulüllâh (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’İn oraya uğraması ya pazar yerindeki müslümanlann hâllerini teftiş etmek yahut bir şey satın almak içindir. Böyle bir teftişi hükümet yaptırmalıdır.

«Subra» hapsetmek ma’nasma gelen sabırdan alınma olup yığtn ma’nâsma gelir .Yığın da satmak için hapsedildiğinden ona bu isim verilmiştir.

«Islak kısmı üstüne koysa idin ya» buyurulmasından anlaşılıyor ki sahibi o ekini toptan yahud ne kadar olduğunu ölçmeden ölçeği şu kadara…» diyerek satacakmış. Zira aldatma ancak bu şekil satışda olur. Üzüm, incir, elma ve armud gibi yemişlerin iyilerini sepetin üstüne dizerek sepet hesabiyle satmak da bu kabildendir. Sepetin üstündekilerle altındakiler arasındaki fark büyük olursa yapılan bu iş aldatma sayıla-cğından müşteri o malı kabul etmeyebilir. Fark az olursa kabulden imtina1 edemez; bunun hükmü yoktur. Çünkü alış verişler az miktar aldanmadan hâli kalmazlar.

Peygamber (Sallallahü Aleyh! ve Sellem) ‘in o zâtı te’dîb veya pazardan koğduğuna dair bir ma’lûmat verilmemiştir. İhtimâl bu hal ilk defa vuku’ bulduğu için te’dib hususunda söale iktifa etmiştir.

Hadis-i şerif ehl-i fazilet zevatın bir şey satın almak için pazara girme. lerinin rüchamna delildir. Zira Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) ancak tercih edilecek bir şeyi yapar. Maamâfih caiz olduğunu göstermek için de gitmiş olabilir. Bu takdirde hadis ruchana değil, cevaza delâlet eder. İmam Mâlik: «Eskiden insanların âdeti pazar yerlerine çıkmak ve oralarda oturmak idi. İbni Ömer çok defa pazara gelir

Kaynaklar:
[1] Ebu’l-Ahvas  Muhammed  b,  Hayyân:   Bağdad’da   yaşamıştır.   Yalnız  bu   hadîsi rivayet   etmiştir.
[2] İbni Ebî Hazım  Abdülâziz b. Ebî Hâz;m:  (107-184)   Medine’H  âzadiıiardan-dır.   Mescid-i Nebevi’de ansızın  vefat   etmiştir
[3] EI-Alâ’ !î.  Abdirralımaıı.

Merak ettiginiz konularda sayfanın en altındaki yorum bölümüne yorumunuzu bırakarak bilgi alabilirsiniz. Sorularınıza en kısa sürede cevap verilecektir.

Bu Yazı Toplam - 941 - Defa Okundu

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir