Kur’anda Atmosferin Katmanları

Kur’anda Atmosferin Katmanları

Kur’an Mucizeleri > Kur’anda Atmosferin Katmanları > Kur’ana Göre Atmosferin Katmanları > Kur’anda Atmosfer > Kur’anda Evrenin YaratılışıKur’an Mucizeleri > Kur’anda Atmosferin Katmanları > Kur’ana Göre Atmosferin Katmanları > Kur’anda Atmosfer > Kur’anda Evrenin Yaratılışı

Kuran ayetlerinde evren hakkında verilen bilgilerden biri gökyüzünün ‘yedi kat’ olarak düzenlendiğidir..
“Sizin için yerde olanların tümünü yaratan O’dur. Sonra göğe istiva edip de onları yedi gök olarak düzenleyen O’dur. Ve O, herşeyi bilendir.” (Bakara Suresi, 29)

“Sonra, duman halinde olan göğe yöneldi…” (Fussilet Suresi, 11)

“Böylece onları iki gün içinde yedi gök olarak tamamladı ve her bir göğe emrini vahyetti…” (Fussilet Suresi,12)

Kuran’da pek çok ayette kullanılan gök kelimesi tüm evreni ifade etmek için kullanıldığı gibi Dünya’nın göğü de bununla ifade edilir. Sözcüğün bu anlamı düşünüldüğünde Dünya göğünün -bir başka deyişle- atmosferin 7 katmandan oluştuğu sonucu ortaya çıkmaktadır.

Bilimsel bir kaynakta bu konu şöyle açıklanır:

Bilim adamları atmosferin birçok katmandan oluştuğunu keşfettiler. Katmanlar, basınçları ve bunları oluşturan gazların bileşimi gibi belirgin fiziksel özelliklerle birbirlerinden farklılaşırlar… Atmosferin Dünya’ya en yakın katmanı “TROPOSFER”dir. Atmosferin toplam kütlesinin %90’ını oluşturur… Troposfer’in üzerindeki katman “STRATOSFER” dir… Stratosfer’de ultraviyole ışınlarının emildiği katmana “OZONOSFER” adı verilir… Stratosfer’in üzerindeki tabakaya ise “MEZOSFER” adı verilir… Mezosfer’in üzerinde “TERMOSFER” yer alır… İyonize olmuş gazlar Termosfer’in içinde “İYONOSFER” adı verilen başka bir katman oluştururlar… Dünya atmosferinin en dış tabakası ise 450 km. den 960 km. ye kadar uzanır. Bu katmana “EKZOSFER” adı verilir.

14 asır önce, gökyüzünün yekpare bir bütün sanıldığı dönemlerde Kuran’da, gökyüzünün katmanlardan meydana geldiği, üstelik bu katmanların sayısının “yedi” olduğu mucizevi bir biçimde haber verilmekteydi.Çağdaş bilim ise Dünyamız’ı çevreleyen atmosferin belli başlı “yedi” ana tabakadan meydana geldiğini ancak yakın zamanlarda ortaya koydu.

Bu kaynakta belirtilen katmanlarını saydığımızda atmosferin ayette bildirildiği gibi tam olarak 7 tabakadan oluştuğunu görürüz:

1- TROPOSFER

2- STRATOSFER

3- OZONOSFER

4- MEZOSFER

5- TERMOSFER

6- İYONOSFER

7- EKZOSFER

Bu konuyla ilgili bir diğer önemli mucize de Fussilet Suresi’nin 12. ayetinde geçen “Her bir göğe emrini vahyetti” ifadesinde yer almaktadır. Yani ayette Allah’ın her tabakayı belli bir görevle görevlendirdiği belirtilmektedir. Gerçekten, daha önceki bölümlerde de gördüğümüz gibi, yukarıda saydığımız tabakaların her birinin insanların ve yeryüzündeki tüm canlıların yararı açısından çok hayati görevleri vardır. Yağmurların oluşmasından, zararlı ışınların engellenmesine, radyo dalgalarının yansıtılmasından, gök taşlarının zararsız hale getirilmesine kadar her tabakanın kendine özgü bir işlevi bulunmaktadır.

Örneğin bu görevlerden biri bilimsel bir kaynakta şöyle bildirilmiştir:

Dünya’nın atmosferi 7 katmandan oluşmaktadır. En alttaki tabaka Troposfer’dir. Yağmur, kar ve rüzgar yalnızca Troposfer’de oluşur.

20. yüzyıl teknolojisi olmadan tespit edilmesi hiçbir biçimde mümkün olmayan bu bilgilerin 1400 yüzyıl önce indirilmiş olan Kuran-ı Kerim’de açıkça bildirilmesi ise, çok büyük bir mucizedir. 

Merak ettiginiz konularda sayfanın en altındaki yorum bölümüne yorumunuzu bırakarak bilgi alabilirsiniz. Sorularınıza en kısa sürede cevap verilecektir.

Bu Yazı Toplam - 467 - Defa Okundu

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir