Güzel Ahlak İle İlgili Hadisler

Güzel Ahlak İle İlgili Hadisler

Hadislerle Güzel Ahlak > Güzel Ahlak İle İlgili Hadisler > Güzel Ahlakla Alakalı Hadisler > Hadislerle Güzel Ahlak > Hadislerde Güzel Ahlak > Hadislerde İslam > Hadislerle İslamHadislerle Güzel Ahlak > Güzel Ahlak İle İlgili Hadisler > Güzel Ahlakla Alakalı Hadisler > Hadislerle Güzel Ahlak > Hadislerde Güzel Ahlak > Hadislerde İslam > Hadislerle İslam

Hadislerde Güzel Ahlak Nasıl Anlatılmaktadır?

Kütüb-ü Sitte / Hadis No: 5885 – Ebu Ümame radıyallahu anh anlatıyor: “Resulullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:
“Ben, haklı bile olsa münâkaşayı terkeden kimseye cennetin kenarında bir köşkü garanti ediyorum. Şaka bile olsa yalanı terkedene de cennetin ortasında bir köşkü, ahlakı güzel olana da cennetin en üstünde bir köşkü garanti ediyorum.” Ebu Davud, Edeb 7, (4800).

Kütüb-ü Sitte / Hadis No: 1646 – Hz. Ebu Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor:
“Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Mü’minler arasında imanca en kâmil olanı, ahlakça en güzel olanıdır. En hayırlınız da ailesine hayırlı olandır.” Tirmizî, Rad  11, (1162); Ebu Dâvud, Sünnet 16, (4682).

Kütüb-ü Sitte / Hadis No: 5815 – Hz. Ebu Zerr radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullâh aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:
“Her nerede olursan ol Allah’tan ittikâ et ve kötülüğün arkasından iyilik yap, bu onu yok eder. İnsanlara iyi ahlakla muamele et.” Tirmizi, Birr 55, (1988).

Ebu Davud / Hadis No: 4798 Aişe (r.anhâ)’dan (rivayet edilmiştir); dedi ki:
Rasûlulah (s.a.)’i (şöyle) derken işittim: “Muhakkak ki mü’min, ah­lâkının güzelliği sebebi île (gündüzleri) oruç tutan (ve geceleri de) Al­lah’a ibâdetle geçiren kimsenin derecesine ulaşır.” Muvatta;  husnu’l-huluk. Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 15/633.

Ebu Davud / Hadis No: 4799 – Ebu’d Derdâ (r.a.)’den (rivayet edildiğine göre) Peygamber (s.a.) (şöyle) buyurmuştur:
“Terazide güzel huydan daha ağır basacak olan bir şey yoktur. Tirmizî, Birr 61; Ahmed b. Hanbel, VI, 442, 446, 448, 451.

Edeb-ul Mufred / Hadis No: 272 – Amr İbn-i Şuayb (ra) babasından, o da dedesinden rivayet ettiğine göre, dedesi, Peygamber (s.a.v.)’in şöyle buyurduğunu işitti:
“Bana en sevgili olanınızı ve kıyamet günü oturma bakımından bana en yakın olanınızı size haber vereyim?”
(Hazır bulunan) topluluk sükut etti. Peygamber iki veya üç defa bu sözü tekrarladı. Topluluk:
“Evet (haber ver), ey Allah’ın Rasûlü!” dedi.
Hz. Peygamber (s.a.v.): “Ahlak bakımından en güzelinizdir.” buyurdu.

Edeb-ul Mufred / Hadis No: 275 – Abdullah (ra)’dan rivayet edildiğine göre, Resulullah şöyle dedi:
“Allah Tealâ, aranızda rızıkları böldüğü gibi, ahlaklarınızı da aranızda bölmüştür, (ahlaklarınız birbirinizinkinden farklıdır). Yine Allah Tealâ, malı, sevdiğine ve sevmediğine verir. Fakat imanı ancak sevdiğine verir. Kim malı harcamakta cimrilik ederse, düşmanla mücadeleden korkarsa ve gecenin uykusuzluk gibi, kendisine meşakkat vermesinden korkarsa: Lâ İlâhe İllallah, Sübhanallah, Elhamdü Lillah, Alluhu Ekber, sözünü çoksöylesin. (Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur, Allah bütün noksanlıklardan münezzehtir. Her türlü hamd ve övgü Allah’a mahsustur, Allah her şeyden yücedir.)”

Edeb-ul Mufred / Hadis No: 277 – Enes (ra)’den rivayet edildiğine göre şöyle dedi:
“- Peygamber (s.a.v.)’e on yıl hizmet ettim, bana hiçbir zaman “Öf” demedi ve yapmadığım bir iş için de bana: Onu keşke yapmış olaydın? demediği gibi, yaptığım bir iş için de: Bunu niçin yaptın? demedi.”

Merak ettiginiz konularda sayfanın en altındaki yorum bölümüne yorumunuzu bırakarak bilgi alabilirsiniz. Sorularınıza en kısa sürede cevap verilecektir.

Bu Yazı Toplam - 1.585 - Defa Okundu

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir