Sünnet Nedir? Sünnetin Kısımları ve Dereceleri

Sünnet Nedir? Sünnetin Kısımları ve Dereceleri

Sünnet Nedir? Sünnetin Kısımları Nelerdir? Sünnetin Dereceleri Nelerdir? Kavli Sünnet, Fiili Sünnet, Takriri Sünnet, Mütevatir Haber, Meşhur Haber, Ahad Haber Ne Demektir? Anlamı Nedir? Dört Mezhep İslam FıkhıSünnet Nedir? Sünnetin Kısımları Nelerdir? Sünnetin Dereceleri Nelerdir? Kavli Sünnet, Fiili Sünnet, Takriri Sünnet, Mütevatir Haber, Meşhur Haber, Ahad Haber Ne Demektir? Anlamı Nedir? Dört Mezhep İslam Fıkhı

Sünnet: Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed (S.A.V)’in yaptığı işlere ve söylediği sözlere sünnet denir.

Sünnet üçe ayrılır:

a- Kavli (Sözlü) Sünnet:
Hz Peygamber (sav)’in muhtelif vesilelerle söylediği sözlerdir. Bu sünnete ‘hadis’ denir. Hadis, sünnetin adı olmuştur. Hz Peygam­berin sözleri dini hükümleri açıklama mahiyetinde ise dinin kaynağıdır. Dinle bir ilgisi olmayan, tamamen dünyevi ve özel işlere ilişkin sözleri şer-i delil ve kaynak değildir. Mesela Hz Peygamber (sav) Medine’ye geldiklerinde Medine’lilerin hurmalarını aşıladıklarını görmüş bunun yapılmamasını daha uygun görmüş Medine’lilerde o se­ne hurmalarını aşılamamışlar fakat hurmaların kalitesi düşmüş, bunu kendisine söylediklerinde şöyle buyurmuş:

“Dünyanıza ilişkin işleriniz size aittir(onu siz daha iyi bilirsiniz) Dininize ilişkin işleri de ben bilirim”.

Bu hadisin başka bir rivayetinde de Hz Peygamber şöyle demiş:

“Bu bir tahmindir. Eğer faydalı ise yapın. Ben de sizin gibi bir insanım tahminde hatada edebilir isabet de edebilirim. Ben size Allah böyle söylüyor demedim ki ben asla Allah’a karşı yalan söylemem”.

b- Fiili Sünnet:
Peygamberimizin yaptığı hareket ve işlerdir. Namazın rekatları­nı ve rükünlerini eda etmesi, bir şahit ve davacının yeminini kabul edip hüküm vermesi gibi işler onun fiili sünnetlerindendir. Peygamberimizin yaptığı işlerin hepsi şer-i delil değildir. Ancak dine bağlı fiilleri ve hareketleri şer-i kaynak olabilir. Yemek, içmek, yürümek, oturmak gibi fiilleri şer-i delil değildir. Ancak peygamberin bu yaptığı hareketler o işlerin mubah olduğunu gösterir. Onun kendi tecrübelerine dayanarak yaptığı işlerde bu kısımdadır. Ordu işleri, devlet işleri gibi Peygamber (sav)’in yaptığı bir iş Kur’an’daki bir hükmün açıklaması ise kesinlikle o iş ümmet için şer-i bir belge ve delil olur.

c- Takriri Sünnet:
Hz Resulullah (sav)’m yapılan bir işe söylenen bir söze karşı sükut etmesi yani itiraz ve red kelimesini mübarek ağzıyla söylememesi yahut yapıldığını duyduğu bir hareket, iş hakkında sükut etmesi yani ses çıkarmaması takriri sünneti meydana getirir. Takrir bir şeyi kabul etmek yani itirazada bulunmamak demektir. Peygamberimizin bir iş veya bir söz karşısında sükut etmesi o işin mubah veya caiz olduğuna işaret eder. Zira peygamber kötü bir hareket gördüğü zaman hemen red ve men eder yani kabul etmezdi. Derhal onu red ederdi. Takiri sünnete misal olarak bayram günü iki cariyenin kahramanlık şarkıları söylediklerini işittiğinde sükut etmesini misal verebiliriz.

Sünnetin Dereceleri Üçe Ayrılır:

a- Mütevatir Haber:
Hz Peygamber zamanından itibaren yalan üzerine ittifaklarını akim kabul edemiyeceği kadar büyük bir cemiyet tarafından rivayet edilen sünnet mütevatirdir.

Bunda kesinlikle şek ve şüphe kuşkusu yoktur. Mütevatir ha­bere günümüzden bir misal verelim. Mekke şehrinin var olduğunu öyle bir topluluk bize söylemektedirki bu topluluğun hepsinin yalan söylemesini akıl kabul etmez. Biz onların sözlerine dayanarak Mekke’nin varlığını kabul ederiz bunda kesinlikle şüphe ve şek etmeyiz. Zira büyük bir cemiyet yalan üzerinde toplanmaz.

b- Meşhur Haber:
Hz Peygamberin (sav) zamanında tevatür derecesine varmayan yanı 1,2, 3, 5 kişi tarfından nakledilen fakat bir nesil sonra rivayet edenlerin  sayısı tevatüre varan  sünnettir. Meşhur sünnetinin Hz Peygamber tarafından söylenip yapıldığı çok kuvvetli olmakla beraber mütevatir kadar kesin değildir.

c- Ahad Haber:
Üç asırdan tevatür derecesine varmayan  kişiler tarafından edilen sünnettir. Ahad sünnet mütevatir ve meşhur olmayan sünnettir. Bu meşhur ve mütevatirden zayıf haberlerdir. Rivayet zinciri sağlam olur, metnide Kur’an’a ve akla aykırı olmazsa kesinlikle şer-i delil olur.

Diğer Konular İçin Tıklayın : Dört Mezhep İslam Fıkhı – Fıkıh ve İlmihal

Merak ettiginiz konularda sayfanın en altındaki yorum bölümüne yorumunuzu bırakarak bilgi alabilirsiniz. Sorularınıza en kısa sürede cevap verilecektir.

Bu Yazı Toplam - 294 - Defa Okundu

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir