Hz. İsa Tekrar Dünyaya Gelecek mi?

Hz. İsa Tekrar Dünyaya Gelecek mi?

Diyanet Fetvaları Hz. İsa Tekrar Dünyaya Gelecek mi? Hazreti İsa’nın Yeniden Dünyaya Geleceği Kuran’da Var mı? Kur’an-ı Kerimde Hz. İsa’nın Öldürülmediği ve Allah’ın Katına Çekildiği Kıyamete Yakın Bir Zamanda da Tekrar Dünyaya Geleceği Doğru mu?Diyanet Fetvaları Hz. İsa Tekrar Dünyaya Gelecek mi? Hazreti İsa’nın Yeniden Dünyaya Geleceği Kuran’da Var mı? Kur’an-ı Kerimde Hz. İsa’nın Öldürülmediği ve Allah’ın Katına Çekildiği Kıyamete Yakın Bir Zamanda da Tekrar Dünyaya Geleceği Doğru mu?

Hz. İsa tekrar dünyaya gelecek mi? Hazreti İsa’nın Yeniden Dünyaya Geleceği Kuran’da Var mı? Kur’an-ı Kerimde Hz. İsa’nın Öldürülmediği ve Allah’ın Katına Çekildiği Kıyamete Yakın Bir Zamanda da Tekrar Dünyaya Geleceği Doğru mu?

Kur’an-ı Kerim’de, Allah Teâlâ’nın Hz. İsa (a.s.)’yı Yahudilerden koruduğu, onu öldürülmelerine imkân vermeyip mahiyeti anlaşılamayan bir şekilde katına yükselttiği ifade edilmektedir. Konuyla ilgili ayetlerde şöyle buyrulmaktadır:

“Bir de inkarlarından ve Meryem’e büyük bir iftira atmalarından ve’Biz Allah’ın Peygamberi Meryem oğlu İsa Mesih’i öldürdük’ demelerinden dolayı kalplerini mühürledik. Oysa onu öldürmediler ve asmadılar. Fakat onlara öyle gösterildi. Onun hakkında anlaşmazlığa düşenler bu konuda kesin bir şüphe içindedirler. O hususta hiçbir bilgileri yoktur. Fakat zanna uyuyorlar. Onu kesin olarak öldürmediler.” (Nisa, 4/156-157)

“Fakat Allah onu kendisine yükseltmiştir. Allah üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.” (Nisa, 4/158)

“Hani Allah şöyle buyurmuştu: Ey İsa! Şüphesiz, senin hayatına ben son vereceğim. Seni kendime yükselteceğim. Seni inkar edenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar küfre sapanların üstünde tutacağım. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır. Ayrılığa düştüğünüz şeyler hakkında aranızda ben hükmedeceğim.” (Âl-i İmran, 3/55)

İslam bilginleri, bu ayetler ile Hz. Peygamber (s.a.s.)’den nakledilen haberlere dayanarak farklı görüşler ileri sürmüşlerdir: Bir kısım bilginler Allah Teâlâ’nın Hz. İsa (a.s.)’yı cismiyle ve ruhuyla kendisine yükselttiği görüşünü benimsemişlerdir. Bazı âlimlere göre ise Hz.İsa (a.s.) vefat etmiştir. Allah Teâlâ, nebilerin, sıddıkların ruhunu yükselttiği gibi onun ruhunu da yükseltmiştir.

Tefsir ve akâid kaynaklarında Hz. İsa’nın kıyamete yakın bir zamanda dünyaya ineceği ve onun sayesinde Hıristiyanlığın teslis akidesinin (Allah-Ruhu’l-Kudüs-Îsâ ), İslam’ın tevhid akidesine dönüşeceği ifade edilmekle birlikte, bu görüş sadece Hz. Peygamber (s.a.s.)’e atfedilen haberlerde yer almaktadır.

Özellikle son devir İslam âlimlerinin bir kısmı, Kur’an-ı Kerim’de açıkça yer almamış olması nedeniyle, Hz. İsa’nın yeryüzüne inişi hadisesini farklı yorumlamakta, ilgili hadisleri ya zayıf addetmekte ya da Hz. İsa’nın inişini onun getirdiği tevhidî çizginin yeniden hakim olması şeklinde te’vile tabi tutmaktadırlar. (Bu konularda daha geniş bilgi için, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi’nin “Îsâ” maddesine bakılabilir.)

Kaynak: Diyanet Fetvaları

Merak ettiginiz konularda sayfanın en altındaki yorum bölümüne yorumunuzu bırakarak bilgi alabilirsiniz. Sorularınıza en kısa sürede cevap verilecektir.

Bu Yazı Toplam - 194 - Defa Okundu

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir