Fıkıh Mezhepleri Fıkhi Mezhepler Kitap Özeti

Fıkıh Mezhepleri Fıkhi Mezhepler Kitap Özeti

Mbsts ve Yeterlilik Sınavı Tüm Kitaplar Fıkıh Mezhepleri Fıkhi Mezhepler Kitap ÖzetiFıkıh Mezhepleri Fıkhi Mezhepler Kitap Özeti
Genellikle fıkıh mezhepleri, kurucularının isimleri ile anılır.
Hanefi mezhebi, Maliki mezhebi gibi.
Hanefi Mezhebi: Sunni fıkıh ekollerinin kronolojik sıra itibariyle ilki olup, İmam-ı A’zam Ebu Hanife’ye nisbet edildiği icin bu isimle anılmıştır. İmam-ı A’zam Ebu Hanife’nin asıl adı Nu’man b. Sabit’tir. M.699 yılında Kufe’de doğmuş, 767 yılında Bağdat’ta vefat etmiştir. İstihsan metodunu sıklıkla kullanmıştır. Abbasiler devrinde Ebu Yusuf’un kâdi’l-kudât  (baş kadı) olması ile devletin başlıca fıkıh mezhebi haline gelmiştir.
Maliki Mezhebi: İmam Malik b. Enes, m.712 yılında Medine’de dunyaya geldi, 795 yılında vefat etti. İmam Malik’in fıkhının en belirgin ozelliği, Medine halkının uygulamasına cok onem vermesidir. Medineliler’in ameli, mutevatir sunnet mesabesindedir. İmam Malik’in ve yakın oğrencilerinin goruşlerini toplayan el-Mudevvene isimli hacimli eser, Muvatta’ ile birlikte Maliki mezhebinin temel iki kitabı sayılır. Gunumuzde Mısır’da, Kuzey Afrika’da (Tunus, Cezayir, Fas, Sudan) Maliki mezhebi cok yaygındır.
Şafii Mezhebi: Kurucusu Muhammed b. İdris eş-Şafii, m.767 yılında Gazze şehrinde (Filistin) doğdu, 820’de vefat etti. İmam Malik’ten Medine fıkhını, İmam Muhammed’den Irak fıkhını oğrendi. Bugun Şafii mezhebi ulkemizin guneydoğu ve doğu illeri ile yukarıda sayılan bolgelerde yaygın durumdadır.
Hanbelî Mezhebi: Kurucusu sayılan Ahmed b. Hanbel, m.780’de Bağdat’ta dunyaya geldi, 855’te vefat etti. “Eşyada aslolan mubahlıktır”. Re’y ve kıyastan cok ayet, hadis ve sahabe kavli gibi nakli delillere dayanması dikkat ceker. Mezhepte bir bakıma hadise dayalı fıkıh anlayışı hakimdir.

Fıkıh, Fıkhi, Mezhep, Mezheb, Mezhepler, Mezhebler, Mezhepleri, Mezhebleri, Kitap, Kitabı, Özet, Özeti, Oku, İndir, Eğitim, Sınav, Dökümanları

Merak ettiginiz konularda sayfanın en altındaki yorum bölümüne yorumunuzu bırakarak bilgi alabilirsiniz. Sorularınıza en kısa sürede cevap verilecektir.

Bu Yazı Toplam - 3.351 - Defa Okundu

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir