Meleklerin, İnfak Edenlerle İlgili Duası

Meleklerin, İnfak Edenlerle İlgili Duası

Meleklerin, İnfak Edenlerle İlgili Duası. Malını Allah Yolunda Harcayan veya Sadaka Verenlerle İlgili Peygamber Efendimizin Hadisleri. Cömertlikle İlgili Hadisler. Cimrilikle İlgili Hadisler. Sadaka İle İlgili Hadisler. İnfak İle İlgili Hadisler.Meleklerin, İnfak Edenlerle İlgili Duası. Malını Allah Yolunda Harcayan veya Sadaka Verenlerle İlgili Peygamber Efendimizin Hadisleri. Cömertlikle İlgili Hadisler. Cimrilikle İlgili Hadisler. Sadaka İle İlgili Hadisler. İnfak İle İlgili Hadisler.

Soru
Bir hadiste Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuştur. “Güneşin doğmadığı hiç bir gün yok ki, o günde iki melek şöyle seslenmesinler; Allah’ım! infak edenin malını yeniden doldur. Cimrilik edenin malım ise telef et! “Oysa hayatta hep bunların tersini yaşıyoruz. Malını infak edip sadaka dağıtanlar geçim sıkıntısı çekiyorlar. Cimriler ise hiç bir infakta bulunmadıkları halde mali durumları oldukça iyi. Şimdi bu hadis sahih mi değil mi? Sahihse infakta bulunanın malının yeri nasıl dolduruluyor? Cimrinin malı ise nasıl telef oluyor? 119
Cevap
Yukarıda bahsedilen hadis sahihtir. Ebu Hureyre (r.a)’den Buharı ve Müslim rivayet etmiştir. Ebu Hureyre Peygamber (s.a.v)’in şöyle dediğini söylemiştir Kulun sabahladığı hiç bir gün yoktur ki o günde iki melek inip biri; Allah’ım! İnfak edenin malının yerini doldur. Diğeri de; Allah’ım! cimrilik edenin malını telef et, diye buyurmasın.
Aynı anlamda daha bir çok hadis vardır. Hepsi de yukarıdaki hadisi te’yit niteliğindedir. Bunlardan bir tanesi de Müslim ve Tirmizi’nin Ebu Umame’den rivayet ettikleri hadistir. Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır. “Ey Ademoğlu! Maimın fazlasını dağıtırsan bu senin için daha hayırlıdır. Yok eğer cimrilik edip tutarsan bu da senin için daha kötüdür.”
Kişiyi infaka çağırıp ve cimriliğin sebeplerini yenmeye teşvik eden Allah Teala’nın kitabından daha doğru ne olabilir?
“Şeytan sizi fakirlikle korkutarak cimriliği ve hayasızlığı emreder. Allah ise kendisinden mağfiret ve bol nimet vadeder. Allah’ın lütfü boldur. O her şeyi bilir.” 120

“…sarfettiğiniz herhangi bir şeyin yerine O daha hayırlısını koyar, çünkü O, rızık verenlerin en hayırlısıdır”121
îbn Kesir bu ayetin tefsirinde şunları söylemiştir. Allah’ın size emrettiklerinden ve mubah kıldıklarından herne sarfederse-niz Allah Teala dünyada karşılığını ona bedel bir şeyle verir ahi-rette ise sevap ve mükafat olarak verir. Hadislerde bu konuda aynı şeyleri söylemektedir. Kutsi bir hadiste Allah Teala şöyle buyurmaktadır. “Sen harcarsan Ben de senin için harcarım” (Yani sen Benim yolumda mal harcarsan Ben de sana misliyle veririm)

Soruyu yönelten kardeşimiz ‘Malın yerine konması’ ve ‘telef edilmesi’ sözlerini sadece mali konulardan ibaret olduğunu telakki ettiği için meseleyi biraz karıştırmıştır. Oysa mesele kardeşimizin anladığından daha geniş ve daha kapsamlıdır. Bir malın yerine getirilmesi, Allah Teala’nın infak eden kuluna karşılığını vermesi demektir. Allah’ın vereceği mükafat maldan daha güzel ve daha şereflidir. Hatta bazan ‘malın yerine konması’ailenin sıhhatli olması, evlatların salih olması, bedenin afiyette olması, az şeylerde bereketin olmasıyla da sağlanabilir. Bazan da manevi şeyler olabilir. Mesela, hakkı bulmak, başarıya ulaşmak, göğsün genişlemesi, kalpte huzurun bulunması, kişinin sevgisinin halkın gönlüne yerleşmesi, Allah’a imanın ve Allah’ın taktirine razı olmanın tadına varmak da ‘Malın yerine konması’ demektir. Bunların yanında Allah’ın salih kullarına ahirette hazırladığı ve hiç bir gözün göremediği ve hiç bir kulağın duymadığı şeyler de yine kulun dünyada harcamış olduklarına karşılık malının yerine konması olarak da adlandırılabilir.
“Yaptıklarına karşılık onlar için saklanan müjdeyi kimse bilmez” 122
Doğrusu Allah’ın onun yolunda infak edenlere mükafatı dünya hayatına sığdınlamayacak kadar büyüktür.
“Ahiret daha hayırlı ve daha devamlıdır” 123

Allah’ın mükafatı maddi rızıklarla telakki edilemeyecek kadar geniştir. İrfan ehli olanlar manevi rızıklarm gözlerin gördüğü dünya azıklarından daha hoş ve daha enfes olduğunu bilirler. Allah ve Resulünün eşyalar hakkındaki taktirlerindeki, değerlendirme ve ölçümleri dünya ehlinin ölçüm ve değerlendirmelerine benzemez. İşte şu ayetleri oku.
“De ki, bunlar Allah’ın bol nimeti ve rahmetiyledir. Buna sevinsinler. O. onların topladıklarından daha hayırlıdır” 124
“Kendilerini sınamak için bol bol geçimlik verdiğimiz kimselere sakın göz dikme. Rabbinin rızkı daha iyi ve daha devamlıdır.” 125
“Mal ve oğullar, dünya hayatının süsüdür. Ama baki kalacak yararlı işler, sevap olarak da, amel olarak da, Rabbinin katında daha hayırlıdır” 126
“Ahiret kazancını isteyenin kazancını artırırız; dünya kazınanı isteyene de ondan veririz; ama ahirette bir payı bulunmaz.” (Şura 20}
Bir de şu hadisleri oku:
“Sabah namazının iki rek’atı dünya ve içindekilerinden dahahayırlıdır.” (Müslim Hz, Aişe’den rivayet etmiştir.)
Allah yolunda akşam sabah gidip gelmek dünya ve içindekilerinden daha hayırlıdır. Sizden birinizin kırbacı kadar cennetten bir yer, dünya ve içindekilerinden daha hayırlıdır.” (Buharı ve Müslim
Hz. Enes’den rivayet etmişlerdir.)
Öyleyse meleklerin yaptıkları duaların manası da böylece açıklığa kavuşmuş oldu. Allah’ım! infak edenin malının yerini doldur. Cimrilik edenin malım ise telef et.

Telef etme Allah Teala’nın cimri olan kişilere verdiği cezadır. Bu telef sadece dünya malları için geçerli değildir. Yani dünya mallarının telef olması anlamına gelmez. Aynı zamanda bazan bedenin hastalıklı olması, bazan evlatların hayırsız çıkması ve bazan da kişinin insanlarla olan ilişkilerinin bozuk olması manalarına da gelebilir. Malın telef edilmesi manevi şeyler için de telakki edilebilir mesela; kalbin her daim şüphede bulunması, devamlı olarak sıkıntı duyması, elinin altında yeterince mal ve mülk olduğu halde onlardan istediği gibi faydalanamaması ya da devamlı ızdıraplı bir hayat yaşaması olarak da değerlendirilebilir. Bunlara ilaveten bir de Allah’ın bu tür kimseler için ahirette hazırladığı cezalar da işin cabası
“Ahiret azabı ise daha çetindir. Allah’a karşı onları koruyan da yoktur.” 127

Meleklerin yaptıkları duayla Kur’an-ı Kerim arasında bir mu-tabıklığın olduğunu görebiliriz
“Elinde bulunandan verenin, Allah’a karşı gelmekten sakınanın, en güzel söz olan Allah’ın birliğini doğrulayanın işlerini kolaylaştırırız. Ama cimrilik eden, kendini Allah’tan müstağni sayan, en güzel sözü yalanlayan kimsenin güçlüğe uğramasını kolaylaştırırız.” 128
Ayeti kerimede geçen kişinin kolay yola hazırlanması, ‘Allah’ım! infak edenin malının yerini doldur.’ sözünün karşılığına denktir. Şiddetli yola hazırlanması ise ‘Allah’ım! cimrilik edenin malını da telef et’ sözünün karşılığına denktir. Dolayısıyla mesele, ‘Malın yerinin doldurulması’ ve ‘telef edilmesi’ifadeleri, ‘dünya mallarıyla yerinin doldurulması’ ve yine ‘dünya mallarıyla telef edilmesi’ ifadelerinden daha geniş ve daha kapsamlıdır

Merak ettiginiz konularda sayfanın en altındaki yorum bölümüne yorumunuzu bırakarak bilgi alabilirsiniz. Sorularınıza en kısa sürede cevap verilecektir.

Bu Yazı Toplam - 4.429 - Defa Okundu

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir