Dua Hem Kulluk Hem İbadettir

Dua Hem Kulluk Hem İbadettir

Dua.. İnsanın aczinin farkında olarak, bütün benliğiyle Allah’a yönelmesi Allah’tan yardım dilemesi. Hiç bir aracıya ihtiyaç duymadan Rabbiyle bağlantı kurması, Rabbi’ni zikretmesi, tevbe etmesiDua.. İnsanın aczinin farkında olarak, bütün benliğiyle Allah’a yönelmesi Allah’tan yardım dilemesi. Hiç bir aracıya ihtiyaç duymadan Rabbiyle bağlantı kurması, Rabbi’ni zikretmesi, tevbe etmesi, verdiği tüm nimetler için Rabbi’ne şükretmesi, sıkıntısını Rabbi’ne bildirmesi, bunun için Rabbi’nden yardım istemesi, kolaylık dilemesi… Allah’a yakın olabilmenin, O’na ulaşabilmenin en güzel yoludur dua.

Tamamen Allah’ın kontrolünde olduğunun bilincindeki insan, sadece Allah’tan yardım diler. Başka hiç bir gücün Allah’ın dilemesi dışında ona yardım edemeyeceğini bilir. Bunun aksini düşünürse şirk koşmuş olacağının farkındadır. Yüce Rabbi’miz Allah da bunu bir ayetinde açık bir şekilde bildirmiştir.
Eğer onlara dua ederseniz, duanızı işitmezler, işitseler bile size cevap veremezler. Kıyamet gününde ise, sizin şirk koşmanızı tanımayacaklardır. (Bunu herşeyden) Haberi olan Allah gibi sana (hiç kimse) haber vermez. (Fatır Suresi, 14)
İnsan, tüm güç ve kudretin Allah’ın elinde olduğunu unutmadan gönülden katıksızca Allah’a dua etmelidir. Allah’tan başka yardım istenilecek bir güç olmadığını bilmek ve sadece Allah’a ibadet etmek insanı şirk koşmaktan da korur. Dolayısıyla samimi bir mümin yalnızca Allah ‘a dua eder, yalnızca Rabbi’nden yardım diler.
Biz yalnızca Sana ibadet eder ve yalnızca Senden yardım dileriz. Bizi doğru yola ilet; Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna. Gazaba uğrayanların ve sapmışlarınkine değil. (Fatiha Suresi, 4-7)
Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri de Allah’a dua etmenin güzelliğini Risale-i Nur’da şöyle ifade etmiştir.
Duanın en güzel, en latif, en leziz, en hazır meyvesi şudur: Dua eden adam bilir ki, birisi onun sesini dinler, derdine derman yetiştirir. Onun kudret eli herşeye yetişir. Bir Kerim Zat var, ona bakar, ünsiyet verir. Bu kişi Onun huzurunda kendini tasavvur ederek bir ferah, bir inşirah duyar, dünya kadar ağır yükü üzerinden atıp ‘Elhamdü lillah’ der. (24. mektubun 1. zeyli, 4.nükte)
Bediüzzaman Hazretlerinin de belirttiği gibi, Allah’ın kendisini duyduğunu, dinlediğini bilerek dua etmek insana inşirah ve mutluluk verecektir. Allah her insanın duasını işitir ve ona en hayırlı şekilde karşılık verir. Dua eden kişi de duanın en hayırlı şekilde karşılık göreceğine iman etmelidir.
O, Hayy (diri) olandır. O’ndan başka İlah yoktur; öyleyse dini yalnızca Kendisi’ne halis kılanlar olarak O’na dua edin. Alemlerin Rabbine hamd olsun. (Mü’min Suresi, 65)

Kaynak :
 Nur Net

Merak ettiginiz konularda sayfanın en altındaki yorum bölümüne yorumunuzu bırakarak bilgi alabilirsiniz. Sorularınıza en kısa sürede cevap verilecektir.

Bu Yazı Toplam - 392 - Defa Okundu

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir