Besmelenin Faziletleri Nelerdir?

Besmelenin Faziletleri Nelerdir?

Besmele Nedir? Besmelenin Faziletleri Nelerdir? Besmele Çekmenin Faydaları Nelerdir? Besmelenin Manası Nedir? Besmele Çekmek Ne Demektir?Besmele Nedir? Besmelenin Faziletleri Nelerdir? Besmele Çekmenin Faydaları Nelerdir? Besmelenin Manası Nedir? Besmele Çekmek Ne Demektir?

Besmele nedir? Besmele ne demektir?

Besmele, genel anlamda hayırlı her işin başında Allah’ın adını hatırlamanın, özelde de ‘‘Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla ‘’ anlamına gelen  ‘‘Bismillahirrahmanirrahim” cümlesinin adıdır.  İslâm dini, gündelik hayatımızda, her önemli ve meşru işe besmeleyle başlamayı önemle tavsiye eder.Her meşru ve anlamlı işin öncesinde besmele çekmek, peygamberler vasıtasıyla nesilden nesile aktarılan bir prensiptir. İslam’dan önce Araplar arasında da bu adet yaygındır.Cahiliye Arapları besmelede bazen ‘‘Bismi’l-lat ve’l-uzza’’ şeklinde Lat ve Uzza isimli putların adını söylerler bazen de Allah’ın adını kullanırlardı.

Kur’anda ilk nazil olan ve İslam Vahyinin başlangıcını teşkil eden ‘’İkra bismi Rabbike’llezi Halak’’ ‘’Yaratan Rabbinin adıyla Oku’’  ayeti de besmeleyi ihtiva eder. Ancak Müslümanların Bismillahirrahmanirrahim cümlesi ile ilk tanışmaları Mekke de nazil olan Neml suresinde kıssası anlatılan Hz. Süleyman’ın Sebe Kraliçesi Belkıs’a yazdığı mektubun ilk cümlesi ile olmuştur.

Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (as) bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor:“Besmele ile başlanmayan her iş bereketsiz ve neticesiz kalmaya mahkûmdur.”

Günlük hayatının birçok bölümünde besmele çekmeyi ihmal etmeyen ve bunu titizlikle öğütleyen Peygamberimiz, meselâ yemek yemeye başlarken “Bismillâh” kelimesinin söylenmesi gerektiğine, başlanırken unutulması durumunda da, “Başında da sonunda da Allah’ın adıyla” ifadesini kullanmanın önemine işaret etmiştir.

İslâm medeniyetinde en çok kullanılan kelimelerden biridir Bismillâh… Atalarımızın asırlardır kullandıkları ve bizim de söylemeye devam ettiğimiz “Bismillâh” kelimesiyle bir müslüman, yaptığı işe başlarken Allah’ı hatırladığını, işine yardım etmesini istediğini, şeytandan da uzaklaştığını göstermiş olmaktadır.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah’a sığınan ve O’nun adıyla işine koyulan bir mümin için muvaffakiyet uzak değildir. Besmeleyle başlanan iş er-geç hayra dönecektir.

Euzü ve Besmele’nin manası, anlamı nedir?

Euzübillahimineşşeytanirracim demek, Allah’ın rahmetinden uzak olan ve gazabına uğrayarak dünyada ve ahirette helak olan şeytandan, Allahü teâlâya sığınırım, korunurum, yardım beklerim. Ona haykırır, feryat ederim demektir.

Bismillahirrahmanirrahim demek ise, her var olana, onu yaratmakla ve varlıkta durdurmakla, yok olmaktan korumakla iyilik etmiş olan Allahü teâlânın yardımı ile, bu işimi yapabiliyorum demektir.

Besmelenin fazileti, faydaları nedir?

İlk yazılan, Besmeledir. Âdem aleyhisselama ilk gelen, Besmeledir. Müminler, Besmele yardımıyla Sırattan geçer. Cennet davetiyesinin imzası Besmele’dir.
Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Hoca çocuğa Besmele okur, çocuk da söyleyince, Allahü teâlâ, çocuğun ve anasının ve babasının ve hocasının Cehenneme girmemesi için senet yazdırır.) [S. Ebediyye]

(Kur’an-ı kerimin anahtarı, Besmeledir) [S. Ebediyye]

(Besmele her kitabın anahtarıdır.) [Hatîb]

(Besmeleyle yenen yemek bereketli olur.) [İbni Mace]

(Besmeleyle başlanmayan her önemli iş noksan kalır.) [Beyheki]

(Eve girerken Besmele çekilirse, şeytan, “Bu eve girmeme imkân yok” der, dönüp gider.) [Tibyan]

(Amel defterinde 700 Besmele bulunanı Allahü teâlâ Cehennemden çıkarır.) [Tergib-us-salat]

(Besmeleyle yazı yazanın haceti kolaylaşır, Allahü teâlâ da razı olur.) [Deylemi]

(Besmeleyle işe başlayanın günahları af olur.) [İ. Rafii]

(Yemeği Besmeleyle yiyip, sonunda Elhamdülillah diyenin, daha sofra kalkmadan günahları affolur.) [Taberanî]

(Sıkıntıya düşen, “Bismillahirrahmanirrahim ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahil aliyyil azîm” derse, her türlü sıkıntıdan kurtulur.) [Deylemi]

(Bin kere Besmele okuyanın dört bin büyük günahı af olur.)[Tergib-us-salat]

(Besmele yazılı bir kâğıdı yerden kaldıran, sıddıklardan yazılır.)[Tergib-us-salat]

(Besmelesiz koku sürünen, şeytanlara da koku sürmüş olur.)[İbni Sünni]

(Şeytandan korunmak için, yemeğe Besmeleyle başlayın!)[Taberanî]

(Su içerken Besmele çek, bitince de Elhamdülillah de ve üç nefeste için!) [İbni Sünni]

(Yemeğe başlarken Allahü teâlânın adını anın, yani Besmele çekin! Başında Besmele çekmeyi unutan, hatırladığı zaman,“Bismillahi alâ evvelihi ve ahirihi” desin!) [Ebu Davud, Tirmizi, Hâkim]

(Yemeğe başlayan kimse, Bismillahi desin. Bismillah demeyi unutursa hatırlayınca, “Bismillahi evvelehü ve âhirehü” desin.) [İbni Mace]

(Şeytandan korunmak için yemek yerken, istirahat ederken ve gece yatarken Besmele çekin!) [Taberanî]

(Helaya girerken çekilen Besmele, cinlerin gözüne perde olur, avret yerini göremezler.) [Tirmizî]

(Kapısını besmeleyle kapatan şeytandan korunur. Bir çubukla da olsa kapları Besmeleyle örtün!) [İ. Hibban]

(Şeytan, Besmele çekilmemiş yemeği kendine helâl görür.)[Müslim]

(Şeytandan korunmak için, eve girerken selam verin ve yemeği besmeleyle yiyin!) [Taberanî]

(Eve girerken Besmele çekilirse, şeytan, “Bu eve girmeme imkân yok” der, dönüp gider.) [Tibyan]

(Evden çıkarken “Bismillahi, tevekkeltü alallah, lâ havle ve lâ kuvvete illâ billah” diyen, tehlikelerden korunur ve şeytan ondan uzaklaşır.) [Tirmizi]

(Ya Resulallah, çok yediğimiz halde doymuyoruz, yemeğin bereketi olmuyor) dediler. Resulullah, (Yemeği ayrı değil beraber yiyip Besmele çekilirse, bereketli olur) buyurdu. (İbni Mace)

Resulullah efendimiz, Besmele çekip suyu üç nefeste içer, bitince Elhamdülillâh derdi. (İ. Sünnî)

İşlere başlarken kısaca Bismillah demek yeter mi?

Yetişir. [“h” harfinin iyice belli olması için] (Bismillahi) demek daha uygundur.

Besmele ile başlanılan iş bitince de, (Elhamdülillah) demeli, yani Allahü teâlâya şükretmelidir!

İbrahim suresinin,  (Şükrederseniz elbette nimetimi artırırım) mealinde ki 7.âyet-i kerimesi ile (Az-çok bir nimete kavuşan “Elhamdülillah” derse,  Allahü teâlâ, o kimseye bu nimetten daha iyisini verir) ve (Yiyip içtikten sonra “Elhamdülillah” diyenden Allahü teâlâ razı olur) hadis-i şerifleri, nimete şükredince, hem eldeki nimetin yok olmaktan kurtulacağını, hem de yeni nimetlerin ele geçmesine sebep olacağını bildirmektedir.  (T.Gafilin)

Her hayırlı işe Besmeleyle başlamak gerektiğine göre, mektuplara, maillere de Besmeleyle başlamak gerekmez mi?

Besmeleyi İslam harfleriyle yazmak gerekir. Ancak Besmele şimdiki mektuplarda yerlerde sürünebileceği için mektuplara yazmamak daha uygun olur. Maillerde ve mektuplarda, İslam harfleriyle yazılı şeklini Latin harfleriyle karışık yazmamalı. İslam harfleriyle yazılı olup elden götürülecek mektuplara ve yine İslam harfleriyle yazılan maillere Besmeleyle başlamak sünnettir. Büyük İslam âlimi Dost Muhammed Kandihârî hazretleri, 29. mektubunda buyuruyor ki:
Peygamber efendimiz, mektupların başına, Bismillâhirrahmânirrahîm yazardı. Mesela, Dıhye-i Kelbî aracılığıyla Rûm kayseri Herakliyus’a gönderdiği mektuba Besmeleyle başladı. Kâfire bile yazılan mektuba Besmeleyle başlamak sünnettir. Hudeybiye barışında Hazret-i Ali’ye Besmele yazmasını emretti.

Her hayırlı işe Besmeleyle başlamalıdır.

Merak ettiginiz konularda sayfanın en altındaki yorum bölümüne yorumunuzu bırakarak bilgi alabilirsiniz. Sorularınıza en kısa sürede cevap verilecektir.

Bu Yazı Toplam - 900 - Defa Okundu

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir